Saya Mencari Anak Angkat Untuk Dibela. Ingin Bayi, Ada Tak?

Mencari Anak Angkat

Kami menerima banyak komen dan pertanyaan tentang bagaimana cara mengambil anak angkat. Kami tidak mempunyai maklumat yang lengkap, maka lebih baik kami serahkan pada yang lebih mengetahui prosedurnya. Sisters In Islam mempunyai artikel yang sangat bagus yang dapat merungkai personalan tentang cara mengambil anak angkat ekoran dari pertanyaan seorang pengadu. Kami sertakan tulisan dari Panel Peguam Sisters In Islam. Boleh baca di sini.

 

Soalan Pengadu Tentang Anak Angkat

Seorang bayi perempuan telah ditinggalkan di hadapan rumah saya. Walaupun saya masih bujang, namun saya ingin mengambilnya sebagai anak angkat. Saya percaya bayi itu satu anugerah kepada saya. Apakah langkah-langkah yang perlu saya ambil supaya bayi itu menjadi milik saya yang sah di sisi undang-undang?

Hanina Hashim,
Kuala Lumpur

Prosedur Ambil Anak Angkat 

Di Malaysia, terdapat dua cara untuk mendapatkan anak angkat. Cara yang pertama ialah dengan secara terus daripada ibu bapa yang ingin memberikan anak mereka sebagai anak angkat. Cara yang kedua ialah melalui permohonan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM).

Dalam kes saudari, apabila terjumpa bayi yang ditinggalkan, apa yang perlu dilakukan ialah melaporkan hal tersebut ke balai polis yang berhampiran. Seterusnya, bayi itu akan dibawa ke hospital untuk pemeriksaan kesihatan.

Kemudiannya JKM akan mengambil alih dan menempatkan bayi tersebut di bawah jagaannya. Satu jangka waktu diperuntukkan untuk tuntutan daripada ibu bapa kandungnya. Jika tiada tuntutan, bayi itu akan diserahkan untuk dijadikan anak angkat.

Oleh itu, saudari perlu membuat permohonan pengambilan anak angkat melalui JKM. Faktor utama yang dipertimbangkan oleh JKM ialah kebajikan bayi tersebut. Maka, selain daripada mengisi borang permohonan, satu temu duga akan dijalankan untuk menentukan sama ada saudari mampu dan layak menjadi ibu angkat kepada bayi tersebut.

Antara perkara-perkara yang yang dipertimbangkan oleh JKM ialah latar belakang sosial pemohon serta kesanggupan pemohon menjadi keluarga angkat. Ini kerana pertimbangan utama ialah kebajikan anak itu. Selain itu, syarat-syarat dalam Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991 dan Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 juga perlu dipenuhi.

Antara syarat-syarat perundangan yang perlu dipenuhi ialah:

 • Ibu bapa angkat mestilah sekurang-kurangnya berumur 25 tahun dan sekurang-kurangnya 18 tahun lebih tua daripada anak angkat itu;
 • Anak angkat itu hendaklah di bawah umur 18 tahun;
 • Ibu bapa dan anak angkat hendaklah menetap di Malaysia.

Semasa menemu bual pemohon, pegawai JKM akan cuba membuat penilaian-penilaian seperti kemampuan pemohon untuk memberi kasih sayang, jagaan dan perlindungan yang sempurna kepada anak angkat itu nanti, pemohon faham implikasi dan cabaran menjadi keluarga angkat, pemohon mampu memelihara anak itu dari segi ekonomi, kesihatan, sosial, emosi, mental dan sebagainya.

Walaupun pada kebiasaannya pemohon anak angkat ini adalah pasangan yang telah berkahwin, namun tiada halangan dalam Akta bagi seorang yang bujang untuk memohon anak angkat.

Saudari perlulah membuktikan kepada JKM bahawa walaupun saudari akan menjaga anak angkat tersebut berseorangan, tetapi saudari sanggup mengambil apa-apa langkah yang perlu bagi memastikan bahawa kebajikan bayi tersebut akan terpelihara.

Melihat kepada amalan, agak sedikit sukar bagi seorang yang masih bujang untuk mendapat anak angkat. Oleh sebab tujuan utama JKM ialah memelihara kebajikan anak angkat tersebut, maka JKM berusaha untuk memberikan institusi keluarga yang sempurna kepada anak angkat itu.

Walaupun begitu, ada beberapa kes yang mana seorang yang bujang juga diberikan peluang mengambil anak angkat. Seperti yang telah diterangkan, yang menjadi keutamaan ialah kebajikan anak tersebut.

Kami memuji niat saudari yang mulia. Asal sahaja saudari menunjukkan kejujuran hati saudari, kami merasakan bahawa semua pihak akan dapat melihatnya. Semoga berjaya.

Panel Peguam Sisters In Islam.

(Segala kemusykilan boleh dikemukakan kepada Sisters In Islam di alamat No. 7, Jalan 6/10, 46000, Petaling Jaya, Selangor, atau telefon ke Talian TeleNisa 03-77843733 pada hari Isnin, Khamis dan Jumaat atau e-mel: [email protected] )

 

Kompilasi Persoalan Tentang Anak Angkat

Kami gabungkan pelbagai soal-jawab dari JPN dan JKM untuk kebaikan kita bersama.

Apakah definisi Anak Angkat?

Mengikut Seksyen 6(1) Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 (Akta 253), anak angkat bermaksud:

Telah dalam jagaan dan dipelihara serta dididik oleh seseorang atau pasangan sebagai anaknya yang berterusan atau anak mereka secara anak angkat de facto selama 2 tahun sebelum tarikh permohonan.

Apa itu Anak Angkat De Facto?

De Facto bermaksud seseorang kanak-kanak itu berada dalam jagaan, sedang dibesarkan, ditanggung dan dididik oleh mana-mana orang atau pasangan suami isteri bersama tidak kurang dari dua (2) tahun.

Apa objektif mengambil anak angkat?

Untuk Ibu Bapa Peliharaan ia dapat memberi peluang kepada seseorang atau pasangan suami-isteri yang tidak mempunyai anak merasai suasana kehidupan berkeluarga mengikut saluran yang betul dan dapat menumpang dan mencurahkan kasih sayang kepada anak pelihara.

Untuk Anak Pelihara, ia dapat memberi peluang kepada kanak-kanak menikmati kehidupan berkeluarga dan mendapat belaian kasih sayang. Ia juga sebagai rangsangan untuk tumbesaran dari aspek fizikal, mental, sosial, emosi dan psikologi serta pendidikan holistik yang lebih baik dan sempurna.

Apa syarat-syarat untuk mengambil anak angkat dari JKM?

 1. Warganegara Malaysia dan menetap di Malaysia.
 2. Berusia 25 hingga 60 tahun.
 3. Perkahwinan secara sah (5 tahun ke atas).
 4. Bagi perkahwinan yang kurang dari 5 tahun dan mempunyai komplikasi kesihatan reproduktif atau  kesihatan yang menyukarkan proses kehamilan atau perkahwinan yang lewat juga boleh dipertimbangkan permohonannya.
 5. Peluang untuk mendapat anak tipis kerana faktor usia.
 6. Pemohon bujang boleh dipertimbangkan dan perbezaan umur di antara pemohon dan kanak-kanak mestilah lebih 21 tahun. Pemohon lelaki bujang dibenarkan mengambil kanak-kanak lelaki sahaja.
 7. Mempunyai pendapatan yang mampu menyara kehidupan keluarga.
 8. Hendaklah sihat dari segi mental dan fizikal.
 9. Bebas dari rekod kesalahan jenayah.
 10. Keadaan tempat tinggal yang sesuai dan selamat.
 11. Menganut agama yang sama dengan kanak-kanak.

Apa dokumen yang diperlukan untuk mengambil anak angkat dari JKM?

 1. Gambar ukuran pasport (suami/isteri).
 2. Surat pengesahan dari pegawai perubatan mengenai status kesihatan pemohon (suami/isteri).
 3. Salinan kad pengenalan (suami/isteri).
 4. Salinan sijil nikah/sijil pendaftaran perkahwinan.
 5. Slip gaji atau pengesahan pendapatan (suami/isteri).
 6. Lain-lain dokumen sokongan, contoh: laporan Pakar Perubatan, surat sokongan lain dan sebagainya.

Apakah yang akan ditanya semasa sesi temuduga dengan JKM?

 1. Menilai latar belakang sosial pemohon.
 2. Menilai kesanggupan pemohon menjadi keluarga pelihara.
 3. Menjelaskan tentang implikasi menjadi keluarga pelihara.
 4. Kesanggupan pemohon memenuhi syarat mengikut Akta Kanak-Kanak 2001, Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952 dan Akta
  Pengangkatan 1952, Adoption Ordinance (Sarawak Cap 91)(Ammendment 2002) dan The Adoption (Central Registry)
  Regulations 1960 serta Adoption Ordinance 1960 (Sabah No. 23 of 1960)yang mana bersesuaian.

 

Bagaimana memohon anak angkat secara online?

 1. Sediakan dokumen yang diperlukan
 2. Permohonan boleh dibuat secara online atau datang sendiri ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah/ Jajahan (PKMD/J) di tempat pemohon bermaustautin atau tinggal.

Ini link untuk memohon anak angkat secara online dari JKM: http://www.jkm.gov.my/paponline/index.php?menu=permohonan

 

Bagaimana untuk semak satus permohonan anak angkat secara online dari JKM?

Sila gunakan link ini: http://www.jkm.gov.my/paponline/index.php?menu=semak_status_pemohon

 

Bolehkah ambil anak angkat yang tiada Sijil Kelahiran?

Salah satu keperluan utama untuk Permohonan Pengangkatan ialah Sijil Kelahiran. Jika kanak-kanak lahir di negara ini tetapi tidak mempunyai Sijil Kelahiran, Permohonan Daftar Lewat Kelahiran hendaklah dibuat terlebih dahulu

 

Berapa had umur maksimum anak angkat?

Had umur kanak-kanak yang boleh dianakangkatkan adalah di bawah umur 18 tahun.

 

Berapa umur minimum ibu-bapa yang ingin ambil anak angkat?

Syarat umur ibu atau bapa angkat ialah 25 tahun ke atas dan jarak umur dengan anak angkat ialah 18 tahun. Bagi ibu atau bapa angkat yang mempunyai tali persaudaraan dengan ibubapa kandung kanak-kanak, syarat umur ibubapa angkat ialah 21 tahun.
Di mana tempat memohon anak angkat?

Permohonan anak angkat boleh dibuat di mana-mana kaunter JPN berhampiran dengan kawasan kediaman ibu bapa angkat.

 

Perlukah bawa anak angkat sekali semasa proses permohonan?

Kanak-kanak WAJIB hadir bersama-sama ibu bapa angkat untuk proses pengangkatan.

 

Perlukah ibu-bapa kandung datang semasa proses permohonan?

Kehadiran ibu bapa kandung tidak diwajibkan jika Surat Keizinan Berkanun dikemukakan.
Bagaimanakah ibu bapa angkat boleh membuktikan bahawa mereka telah menjaga kanak-kanak tersebut selama 2 tahun seperti yang ditetapkan oleh Akta?

Pembuktian boleh dibuat melalui Surat Keizinan ibu bapa kandung iaitu Akuan Berkanun yang dibuat oleh ibu bapa kandung semasa proses penyerahan kanak-kanak tersebut kepada ibu bapa angkat. Tempoh 2 tahun dikira dari tarikh penyerahan dan bukan dari tarikh Akuan Berkanun dibuat.
Bolehkah tempoh penjagaan oleh ibu bapa angkat dikurangkan atas budi bicara Pendaftar Pengangkatan?

Tidak, kerana tempoh penjagaan selama 2 tahun itu telah ditetapkan oleh Akta 253.

 

Bolehkah perjanjian secara tidak formal antara ibu bapa kandung dengan ibu bapa angkat dibuat?

Tidak. Surat Akuan Berkanun antara kedua-dua pihak adalah keperluan undang-undang.
Bolehkah saudara (relative) kanak-kanak memohon untuk pengangkatan kanak-kanak tersebut?

Boleh. Syaratnya salah seorang pasangan suami isteri hendaklah mencapai umur 25 tahun dan mereka adalah saudara lelaki atau perempuan, bapa saudara atau ibu saudara, samada melalui pertalian darah atau pertalian kahwin kanak-kanak tersebut .

 

Bolehkah ibu bapa kandung membuat Permohonan Pengangkatan bagi anak kandung mereka?

Tiada halangan dari segi Akta.
Bolehkah ibu tunggal membuat Permohonan Pengangkatan?

Tiada sekatan dalam Akta 253 mengenai perkara ini.

 

Bolehkah bapa tunggal membuat Permohonan Pengangkatan?

Walaupun dalam Akta 253 tidak menyekat mana-mana individu untuk memohon pengangkatan, permohonan adalah TIDAK DIGALAKKAN dari bapa tunggal sekiranya kanak-kanak tersebut adalah perempuan. Untuk kes-kes seperti ini, rujukan akan dibuat kepada Pendaftar Besar Kelahiran dan Kematian dan Jabatan Kebajikan Masyarakat.
Bolehkah kanak-kanak Islam dianakangkatkan oleh ibu bapa bukan Islam?

Walaupun dalam Akta 253 tidak menyebut tentang perkara ini Buku Arahan Pendaftaran Pengangkatan 1952 menyatakan bahawa kanak-kanak beragama Islam tidak boleh dianakangkatkan oleh ibu bapa angkat yang bukan beragama Islam.
Bolehkah kanak-kanak bukan beragama Islam dianakangkatkan oleh bapa angkat yang beragama Islam?

Kanak-kanak yang bukan beragama Islam boleh dianakangkatkan oleh ibu bapa angkat yang beragama Islam.
Bolehkah pemohon beragama Islam memohon pengangkatan melalui Perintah Mahkamah (Akta 257)?

Pengangkatan melalui Perintah Mahkamah (Akta 257) hanya untuk pemohon-pemohon yang bukan beragama Islam. Manakala pengangkatan melalui Akta Pendaftaran Pengangkatan (Akta 253) adalah terbuka kepada semua yang layak.
Bilakah Permohonan Pengangkatan dirujuk kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat?

Permohonan pengangkatan hanya dirujuk kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat jika tiada keizinan dari ibu bapa / ibu / bapa kandung kanak-kanak untuk pengangkatan tersebut. Walau bagaimanapun tiada halangan untuk Pendaftar merujuk kes kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat mengikut keperluan.

 

Adakah kes di mana selepas permohonan pengangkatan dirujuk kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat, kanak-kanak ditarik dan diletakkan di bawah jagaan JKM?

Tiada.

 

Bolehkah kanak-kanak yang lahir di luar negeri dianakangkatkan oleh pasangan suami isteri di Malaysia?

Boleh, dengan syarat kanak-kanak menyempurnakan tempoh pemastautin biasa seperti diwajibkan oleh Akta dan mempunyai surat perjalanan yang sah sebelum layak untuk Permohonan Pengangkatan.

 

Bolehkah pasangan suami isteri yang tinggal di luar negera membuat Permohonan Pengangkatan untuk kanak-kanak tempatan?

Di bawah Akta 253, kedua-dua ibu bapa angkat dan kanak-kanak hendaklah tinggal bersama di negara ini selama 2 tahun berterusan sebelum layak untuk membuat Permohonan Pengangkatan.

 

Bolehkah dengan proses pengangkatan, warganegara kanak-kanak ditentukan?

Tidak.

 

Bolehkah kanak-kanak yang telah dianakangkatkan dikeluarkan dengan Sijil Kelahiran dan bukan Sijil Anak Angkat?

Pengangkatan yang dibuat di bawah Aka 253 hanya boleh dikeluarkan dengan Sijil Pengangkatan dan bukan Sijil Kelahiran.

 

Bolehkah Sijil Pengangkatan digunakan untuk urusan rasmi?

Sijil Pengangkatan mempunyai taraf kesahihannya sama seperti Sijil Kelahiran dan boleh digunakan untuk Pendaftaran Sekolah, Permohonan Kad Pengenalan, Permohonan Pasport dan lain-lain urusan rasmi.
Berapa bayaran dikenakan untuk Permohonan Pengangkatan?

RM 30.00 dikutip sebagai bayaran pendaftaran setelah permohonan diluluskan.

 

Bolehkah kanak-kanak yang telah dianakangkatkan dipulangkan kembali kepada ibu bapa kandung atau diberikan kepada pasangan suami isteri yang lain?

Pemulangan dan pengangkatan semula De Facto tidak dibenarkan, tetapi pengangkatan tersebut boleh dibatalkan dengan Perintah Mahkamah mengikut Sek. 13(2) Akta 253.

 

Bolehkah ibu bapa kandung mengambil kembali kanak-kanak selepas pengangkatan De Facto diluluskan?

Tidak. Dari segi undang-undang sivil, pengangkatan tersebut adalah muktamad.

 

Bolehkah seorang kanak-kanak yang telah dianakangkatkan melalui Akta Pendaftaran Pengangkatan (Akta 253) iaitu secara De Facto dianakangkatkan semula di bawah Akta Pengangkatan (Akta 257) iaitu melalui Perintah Mahkamah?

Boleh. Tetapi bagi kanak-kanak yang dianakangkatkan melalui Perintah Mahkamah TIDAK BOLEH dianakangkatkan semula melalui proses Pengangkatan De Facto.

 

Perlukah daftar anak angkat?

Mengambil anak angkat tanpa didaftarkan adalah tidak melanggar mana-mana undang-undang negara tetapi jika didaftarkan ianya dapat memberi perlindungan kepada anak angkat dan ibu bapa angkat kerana ia diiktiraf dari segi undang-undang.

 

Bagaimana untuk tahu lebih lanjut?

JPN

Boleh buatt pertanyaan melalui e-Pertanyaan (SISPAA JPN) di http://jpn.spab.gov.my

Juga boleh hubungi:

Pegawai Perkhidmatan Pelanggan
Tel : 03-80008000
Faks : 03-88808288
Emel ([email protected])
JKM

Boleh hubungi:

Bahagian Kanak-Kanak
Jabatan Kebajikan Masyarakat
Telefon : 03-8323 1000

Sumber: Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) di http://www.jpn.gov.my/soalan_lazim/anak-angkat/ dan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) di http://www.jkm.gov.my/paponline/index.php?menu=info

 

Berikut adalah komen dari salah seorang pembaca:

AWAS! Komen-komen anda sedang dipantau! Jangan mudah memberi nombor telefon anda di sini. Sindiket jual beli anak dan perdagangan manusia adalah besar. Sila berhati-hati berurusan dengan pihak yang mengaku mempunyai anak untuk dijadikan angkat kepada pasangan yang terdesak dan sanggup membayar.

AWAS ! Jangan sampai terperangkap! Sila laporkan kepada pihak berkuasa jika ada pihak ini menawarkan khidmat ini. Anda sepatutnya berhubung dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat jika ingin mengambil anak angkat supaya anda tidak ditipu atau didakwa bersubahat.

AMARAN: SILA JANGAN LETAKKAN NOMBOR TELEFON ANDA DI SINI. PIHAK SIRAPLIMAU.COM TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS APA-APA MASALAH YANG SEDANG DAN AKAN BERLAKU DI KEMUDIAN HARI. SEMUA KOMEN ADALAH DI BAWAH TANGGUNGJAWAB INDIVIDU.

 

449 thoughts on “Saya Mencari Anak Angkat Untuk Dibela. Ingin Bayi, Ada Tak?”

 1. Salam,…sy ingin ank angkat yg baru lahir pregnant pun boley..
  wasap sy 0132502423..
  Sy akn jge dlm pntang…serta sagu ht

  Reply
 2. Tlg hbungi sy 01129634434@0129607810 wassap or wechat plez…sy mncari ank angkt 2thunkme bwah…klaw bleh new born lg bgus..

  Reply
 3. Assalamualaikum…dengan niat yang ikhlas sy ingin mencari baby lelaki/perempuan untuk dijadikan anak angkat…bg ibu2 bakal bersalin yg tidak berkemampuan (golongan susah) dan ingin serah baby..blhla menghubungi sy..sy jg xkisah jika baby xsah taraf…sy dah berkahwin 5 tahun tetapi belum ada anak…boleh la hubungi sheila 0177883587 sya duduk area johor bahru…saya berharap sangat..semoga Allah makbulkan hajat saya & suami..Aminn.

  Reply
  • As salam..saya shila, saya sedang mencari Anak Angkat yang baru lahir @ golongan susah untuk dijadikan Anak Angkat..girl @ boy kami x kisah..kami suami isteri akan menjaga baby dengan ikhlas seperti nyawa kami sendri..berikan didikan agama yang betul..saya duduk area johor bahru..boleh hubungi @ whtsp 0177883587..terima kaseh..

   Reply
 4. saya ada kenal individu yang mengadung 8 bulan. dia mempunyai masaalah kewangan untuk melahirkan anak. dia akan memberi baby tu kepada individu yang dapat membantu dia dalam menyelesaikan masaalah dia iaitu meminjamkan wang sebanyak rm80k untuk menebus balik tanah yang baru dicagar oleh arwah datuknya dan untuk menampung kos perubatan. dia berjanji akan membayar balik wang yang dipinjamnya secara ansuran setiap bulan dalam tempoh 10 tahun. surat perjanjian pihak tuan boleh tetapkan. tapi dia tak nak along. dia cuba pinjam kat bank tapi tak lepas. harap ada yang sudi membantu. call 0162655718

  Reply
 5. salam…saya mencari anak angkat perempuan..sy dh 5thn kwin tp lum ade baby lg..tlong hubungi saya kalo ade ye 0187880226 (call/sms/whatsapp/wechat)

  Reply
 6. Assalamualaikum…dengan niat yang ikhlas sy ingin mencari baby lelaki/perempuan untuk dijadikan anak angkat…bg ibu2 bakal bersalin yg tidak berkemampuan (golongan susah) dan ingin serah baby..blhla menghubungi sy..sy jg xkisah jika baby xsah taraf…sy dah berkahwin 5 tahun tetapi belum ada anak…saya duduk area Johor Bahru..hubungi saya shiella 0177883587..saya sgt berharap..semoga Allah makbulkan Doa saya & Suami..Aminnn…tQ ..

  Reply
 7. assalamualaikum…saya aisyah,sy serius ingin mncari baby untuk dijdikn anak angkat… sy ingin menyusu,mndidik bby sbgai ank sndri…harap ssiapa blh hbungi sy… sms/call/whatsapp 0127864298

  Reply
 8. Assalamualaikum…dengan niat yang ikhlas sy ingin mencari baby lelaki/perempuan untuk dijadikan anak angkat…bg ibu2 bakal bersalin yg tidak berkemampuan (golongan susah) dan ingin serah baby..blhla menghubungi sy..sy jg xkisah jika baby xsah taraf…sy dah berkahwin 5 tahun tetapi belum ada anak…saya duduk area Ipoh perak..hubungi saya shakila 0175609960 saya sgt2 berharap..semoga Allah makbulkan Doa saya & Suami..Aminnn…tQ ..

  Reply
 9. Assalamualaikum. Ada saorang wanita mengandung 8 bulan dan berhasrat untuk menyerahkan bayinya kepada pasangan yang tidak mempunyai anak sebagai anak angkat. Sekira ada sesiapa berminat sila hubungi saya melalui email: [email protected].
  Sekian terima kasih.

  Alley Amira

  Reply
 10. Kawan sy skrg mengndung ank tak sah taraf . Dia tak mampu untuk sara anak tu . Sesiapa yg brminat untuk jadi keluarga angkat ? Die cuma mintak bayaran untuk dia sara hidup dia . Then boleh laa buat surat perjanjian yg dia tkkan boleh ambek ank tu lagi .
  #mencari dgn kadar segera

  Reply
 11. Sya roziey pregnant dlm 5blan,sya mncari kluarga angkt utk baby yg bkal d lahirkan,jika ada sesiapa yg sudi bleh call sya d nmber 01127511810,sya area jb paser gudang..

  Reply
 12. Sya mencari org yg btul2 serius nk ambik ank angkt coz rmai yg tnya tapi xserius sgat,sya pregnant dlm 5blan n mncari kluarga angkt utk bkal baby d lahirkan,sya xmintak bnyak cuma tggung bil hospital n tempat tggal smentara sya sembuh dari bersalin,sya stay kat jb area pasir gudang..bleh call/sms d nmber 01127511810 jika berminat,

  Reply
  • sy nurul aishah umur 28 dah 3thn berkhwin tk ada anak lagi sesiape yg boleh bantu dan ingin menyarah dan iklas nak serah kan ank pada sy pm sy mencari tk kisah anak yatim pun sy terima wanita di luar sana sy memohon.yang tk thu tujuwan ank dan tak mampu sy dengan iklas hati nk menjaga dan akan beri didikan yg baik.boleh hubungi sy sedang mencari sy berasal dari perak.0175580417 emil sy [email protected]

   Reply
  • assalammualaikum roze sy nurul aishah dari perak sy memang iklas nak mencari dan tengah mencari anak angkat sy tk kisah ada taraf atau tak jantina sy pun tak kisah sbb sy memang mermelukan anak angkat untuk di bela.sy harap roze membantu sy anak tu dah ada fmly angkat ke???kalau belum cll atau sms sy 0175580417 sy ada cll and sms awk tp tak balas

   Reply
  • Sya mempunyai ank laki2 yg mau djdi kan anak angkat sya cuman minta rumah buat tmpat tinggal saya,hbguin saja saya 082351962142 alamat saya kalimantan timur,samarinda sbrang loa janan.

   Reply
 13. Assalam, Sy sam.21 thun, llki .ank yatim. Sy sedang mncri kluarge agkat ,kpd sesiape yg sudi & btl2 ikhls mngmbil sy sbgai ank agkt. blh hbungi sy (0179437346) Area Terengganu,

  Reply
 14. Sy Sam, 21 tahun, llki. ank yatim .sy sedang mncri kluarge angkat yg sdi & btl2 ikhls mngmbil sy sbgai ank agkt,
  Jika sudi, blh hubngi sy ( 0179437346)area terengganu.

  Reply
 15. salam.saya sedang mencari baby yg br lahir utk dijadikan anak angkat..
  sudah berkahwin 8 thn..blom ada rezeki lg…blh call atau pm saya…
  012 9256202..nizam

  Reply
 16. salam ad tk sesiapa yg sudi mjga sy dlm prgnet,dan mengung kos bslin,dan ubtan sy..sy memerlu sesiapa yg blum mempunyai ank,s
  bb sy nk kn dia mjg ank sy sbgai nyawa dia
  sdri

  Reply
 17. assalamualaikum.. sy ingin mencari keluarga angkat untuk ank yg sedang sy mengandung,mgkin akan lahir jangkaan bulan 12.. yg benar2 berkemampuan memberi pelajaran dan didikan kpd bayi ini.. sila hubungi sy secepat mungkin,0172365998… wassalam

  Reply
 18. As’salam.. kepada sesiapa yang ingin mcari keluarga angkat utk bayi yg bakal lahir samada anak sah taraf @ tidak sah taraf blh lah mhubungi sy mlalui sms @ e-mail @ call @ wasap ke no yg berikut. Saya akan mjaga bayi tsebut dgn penuh kasih syg dan didikan yg sempurna.
  017-5363779
  [email protected]

  Reply
 19. Salam. sy ingin mencari keluarga angkat untuk anak sy yg bakal dilahirkan pada pertengahan bulan Oktober 2014. Anak yg bakal dilahirkan adalah lelaki. Bakal dilahirkan di salah satu Hospital swasta di Johor Bahru. Anak tidak saf taraf. Sy mahu menyerahkan anak sy kepada yg benar2 mahu menjaga,mendidik,memberi kasih sayang kepadanya. sy mempunyai masalah kewangan yg teruk pada masa ini kerana sudah tidak bekerja. dengan ini sy memerlukan duit untuk survive berjumlah RM15k. Jangan salah anggap,bukan kerana sy hendak menjual anak atau mengambil kesempatan dalam kesempitan,tetapi untuk pembiayaan sy seperti pembiayaan melahirkan rm5k,sewa rumah,kereta,pinjaman, dan pembiayaan selama berpantang sebelum mendapatkan kerja.Harap kepada yg betul2 serius dan berminat dan setuju dengan syarat untuk menghubungi sy di alamat email [email protected].
  Kalau boleh area johor bahru. Mudah untuk urusan penyerahan dan dokumen anak

  Reply
 20. assalamualaikum w.b…saya ad kenalan… bayi ini akan dilahirkan pada awal februari 2015… anak sah taraf , ingin menyerahkan anak kepada mereka yang betul2 inginkan anak untuk dijaga dan didik sepenuh hati.. dengan izin Allah baby ini akan menjadi penyeri kehidupan mereka (bakal keluarga angkat)… keluarga ini cuma minta kos rawatan bersalin sahaja… mengikut berapa yang keluarga angkat mampu bagi… tujuanya adalah kerana keluarga ini masih muda dan dah ada anak seorng…hidup dibandar memerlukan kos yg banyak…. selain itu dengan ikhlas hati ingin membantu mereka yang masih tiada anak… boleh sms untuk lebih lanjut 011-26226591 …terima kasih…

  Reply
  • salam…blh hubungi sye x?sy seroius nk cri ank angkat…lps kguguran akibat eksiden thn lps..smp skrg sy xblh hamil lg..
   blh hubungi 017-5772096

   Reply
 21. slm sy ingin mmbantu biomum2 diluar sana mencari f.angkat utk bbynye,sy bkn agen sy mmbntu dgn iklas,kpda kakak2 atau adik2 diluar sana y xth nk bg sapa bby y dikndung blh la hubungi sy wasap @ msj sy…(0142195263)zana

  Reply
 22. Salam. Saya lelaki bujang yang ingin membantu sesiapa yang tidak berkemampuan untuk menjaga baby mereka. Tidak kisah sah taraf atau pun tidak. Cuma saya mahukan bayi lelaki. Mudah untuk dijaga dari sudut agama. Saya betul2 mahukan baby untuk dijaga dan dibesarkan. Boleh email saya di – [email protected]

  Reply
 23. salam…
  saya serious nak cri anak angkat.. new born.. xkisah la baby tu ank tak sah taraf @ ank yatim @ dri kluarga yg susah.. sy pernah hamil..keguguran akibat eksiden..dan sampai sekarang sy xblh hamil lgi…sy btul2 plukan ank.. dh hmpir 3 thn..jike ad yg nk serahkan..blh hubungi sy 017-5772096 ( whatsapp/wechat/telegram )

  Reply
 24. Assalamualaikum.. Saya mencari baby utk dijadikan anak angkat..insyaallah saya akan jaga baby tersebut dgn penuh kasih syg dan ilmu agama.. Yg ingin memberi boleh hubungi saya 011-12732137.. Tq

  Reply
 25. Pada adik2 yg ikhlas nk serahkan anak, In shaa Allah sy ikhlas menjaganya, menlindungi, menjaga aib adik2…adik2 bolehla whatsapp/msg sy 01122210326

  Reply
 26. salam.. pada sesiapa yg ingin mencari keluarga angkat boleh hubungi saya.. sy bkn ejen tapi hanye ingin membantu yg terbaik utk bayi itu n keluarga yg susah.. boleh mcj or cakk me at 0172365998.. alhamdulillah sy dh tlg 2 bayi kepada keluarga angkat,saya ikhlas.. sesiapa boleh call or mcj sy.. wasalam

  Reply
 27. Assalamualaikum… sy sedang mencari bayi yg berumur kurang dari 6 bln, baru dilahirkan atau bakal dilahirkan… tidak kisah bayi lelaki atau perempuan… sy ingin susukan sendiri supaya mudah kemudian hari untuk saya dan suami… InsyaAllah… boleh hubungi sy msge/wassup/wechat @ 011-15759823

  Reply
 28. Assalamualaikum, saya mencari anak angkt tak kisah taraf baby girl or boy…sda lma mnanti cahaya mata tp blm ada rezeki….sda bkhwin hampir 4 tahun…sape2 ada info bole hubungi saya…azianie 0138371987/email [email protected]..saya sanggup menjga biomum dari awl mngandung sampai abis berpantang….hubungi saya segera….:-)

  Reply
 29. AWAS! komen2 anda sedang dipantau! Jangan mudah memberi no telepon anda di sini. Sendiket jual beli anak dan perdagangan manusia adalah besar. Sila berhati-hati berurusan dengan pihak yang mengaku mempunyai anak untuk dijadikan angkat kepada pasangan yang terdesak dan sanggup membayar..AWAS ! Jangan terperangkap! Sila laporkan kepada pihak berkuasa jika ada pihak ini menawarkan khidmat ini. Anda sepatutnya berhubung dengan Jab Kebajikan Masyarakat jika ingin mengambil anak angkat supaya anda tidak ditipu atau didakwa bersubahat. AWAS !!!

  Reply
 30. Assalam… saya sudah 6 tahun mendirikan rumah tangga… tapi belum dikurniakan anak… Saya memohon jika ada sesiapa yg ingin memberi bayinya, boleh contact no sy 0137272786. Moga kehadiran bayi bakal menyerikan rumahtangga kami..

  Reply
 31. Assalam saya dah 6 tahun mendirikan rumahtangga, tapi belum memiliki zuriat. Diharap sesiapa yang ingin menyerahkan bayi yang baru lahir, boleh contact no saya 0137272896. Maaf no yg tadi tu salah taip.. Saya tinggal dijohor

  Reply
 32. Jangan tertipu dengan individu yang bernama Nur Hanis Bte Abdul Aziz yg kononye terdesak menyerahkan bayi yg telah lahir & meminta anda utk bank in kan duit dlm akaun beliau. Saya da terkena.. Acc RHB 11241500202124.

  Reply
 33. Slm sy smue,sy zana niat sy nk mmbantu biomum2 y diluar sana mncari f.angkay utk bbynye,sy bkn la agen sycuma mmbntu ngan iklas,kpda adik2 n kakak2 y ingin mmcari f.angkat blh la wasap no sy atau kol sy trs…jgn segan n malu sy sudi mmbntu…ni no sy 0142195263

  Reply
 34. salam
  saya mencari baby 0-2y utk d jadikan anak angkat x kire taraf atau jantina…biomum mesti jujur n ikhlas kerana niat saya ikhlas dlm menerima n menjaga serta mendidik amanah ini spt anak kandung saya sendiri n sampai ke akhir hayat saya ..in syaa allah..pls sms/ whatsapp 017 788 3240

  Reply
 35. assalamualaikm…..saya mencari bby untuk dijadikan sebagai anak angkat…seikhlas hati akan menjaga dan mndidik amanah ini seperti darah daging sendiri …..izinkan sya menjadi ibu perti anda…wkatsapp saya 0127864298

  Reply
 36. sy 21 sedang pregnant, bakal melahirkan baby pd march 2015. memerlukan keluarga angkat utk baby ini kerana masih tidak mampu utk menjaga anak. memerlukan seseorang yg betol2 ingin menjaga sahaja.

  Reply
 37. assalamualaikum saye noor ain
  duduk di kuatan umur saye 16 saye mencari ibu angkat harap ade yang sudi ambil saye jadi anak angkat…

  Reply
 38. Salam, saya Aisya Abdullah. Saya ingin mengambil bayi lelaki yg berusia setahun setengah ke bawah untuk disusukan dan seterusnya dijadikan anak angkat. Saya boleh dihubungi secara sms/whatsapp di no. 0174505491

  Reply
 39. Assalamualaikum 🙂 dekat Sini Eika , Bukan Nak Jual Bayi Or Nak Ambik Bayi . Eika berumur 19 tahun stay area Seberang jaya,Pu . . Eika Teringin nak Menjaga Bayi / Mengasuh bayi .

  Reply
 40. Assallammuailaikum…saya sedang mencari satu family yg jujur dan amanah utk menjaga anak saya yang bakal dilahirkan pada bulan 3 2015…0182836004

  Reply
 41. sy pregnant 5bln bakal melahirkan ank pd awal april. sedang mencari keluarga angkat utk ank ini. masih tidak mampu utk menjaga. hanta yg betol2 ikhlas inginkan anak sahaja! hanya perlu tanggung kos bersalin.

  Reply
 42. say ila say dok area n9 say sedan mngndung Dan mncri kuarga yg btl2 mampu mnjge ank sy bring pndidikn sepenuhnye n mbri ksih cyg scukupnye dan sy mermelukn Wang prbrljaan untk Sara hdup sy lpas brslin sbyk rm3000

  Reply
 43. salam, ada sesiapa berminat untuk mengambil anak angkat lelaki yg bakal lahir bulan 2 thun 2015? kalau boleh nak area kl atau yng terdekat padanya.

  jikalau ada, tlg tnggalkan email dlm ruang reply.

  Reply
 44. Assalam, kawan sy mencari keluarga angkat untuk anak yg bakal dilahirkan bulan 5 2015 . kwn sy perlukan rm400 setiap bulan smpai baby dilahirkan dan saguhati rm6k . yang berminat sila contact di nom 01123835989

  Reply
 45. Kepada hamba allah yg memerlukan ank blh call sy 0174157891.. sy nk srhkn ank sy yg bkl lhr pd bln 5 dsbbkn ank2 sy msh kcil.. sy nk ggurkan tp xsmpai hati.. sy xmnta apa2 cuma sedikit bantuan slpas brsalin sbb sy tpksa bcuti utk pntang..

  Reply
 46. Salam.. maafkan sy ats sgala kesulitan.. sy tggal d p.png & kalau blh nk cr fmly angkat utk bby sy skitar area p.png bg memudahkan sgala urusan..
  #xnak mnyusahkan & disusahkn
  #Slesai sgala urusn, bby hak mutlak fmly angkat..

  Reply
 47. Salam. Saya area muar. Mencari anak.angkat sekitar umur 2tahun ke bawah. Kalau newborn pun xpe. Da 7thn kawen. Mohon hubungi saya. 0177455846.

  Reply
 48. Assalam, saya ada seorang kawan yang sedang menjaga seorang biomom.. soalan saya, patut ke biomom tu meminta melampau2 pada kawan saya? sedangkan kawan saya menanggung makan dia & sentiasa membawa dia pergi check up? Biomom seolah2 mengambil kesempatan. Tidakkah dia terfikir betapa beruntungnya ada family angkat yang sanggup menjaga dia sebelum & selepas melahirkan. Tidak kah ada perasaan malu? orang macam ni pun ada

  Reply
 49. Assalamualaikum.. Perlukan keluarga angkat.. New born baby bulan 2-3.. Area Kelantan.. Tanggung kos bersalin dan sedikit saguhati kpd si ibu..

  Reply
 50. Assalamualaikum.. Perlukan keluarga angkat.. New born baby bulan 2-3.. Area Kelantan.. Tanggung kos bersalin dan sedikit saguhati kpd si ibu.. WhatsApp 0139527265

  Reply
 51. Salam.. saya mencari anak angkat.. telah 4 thun berkahwin blm dikurniakan cahaya mata.. sesiapa yg sudi boleh hubungi saya.. 0172189206

  Reply
 52. Salam, saya mencari anak angkat untk di bela dan dijaga.
  saya juga sudi memberi saguhati kepada biomum utk kegunaan selepas bersalin. Boleh hubungi 0129527535

  Reply
 53. Sy sedang hamil ank luar nikah..usia kandungan baru nak masuk 2bulan…sy perlukan tmpat tggal utk menyorok dari keluarga sy…sy tggal di kuala terengganu..jadi sy perlukan sesiapa yg sudi menjaga ank sy..dan juga sudi menjaga sy sehingga habis berpantang…(ISLAM SAHAJA) wassap sy 01122407631

  Reply
 54. saya sedang mencari family angkat untuk anak saya yang bakal lahir pada bulan 3 atau awal bulan 4,saya tak pasti kerna saya belum pernah check di sebabkan tiada biaya,bagi sesiapa yang boleh menjaga anak saya dengan baik dan membantu saya dalam segi biaya boleh hubungi saya di 0102115218…terima kasih…

  Reply
  • Assalamualaikum sy mencari sikecil untuk menyeriksn rumah tangga kami..klu bole h yg baby sbb sy nak susu kn die dan sy janji akn jaga dgn penuh didikan agama inshaAllah.. xkesah boy or gurl…moga Allah makbulkn doa sy..call sy 0126774023..kami nak sngt baby.

   Reply
 55. Sy leen. Tinggal area Pj. Saya ade ank 5 bln lelaki. Sy mempunyai mslh kewangan n mslh keluarga smpAi ssh nk jge ank. Kepada sesiapa yg sudi mjaga ank sy, boleh call 014765552. Tp, cuma sehingga 3 tahun.

  Reply
 56. saya mencari anak angkat tidak kira status anak. nak yang baru lahir. ibu muda yang mengandung dan ingin serahkan anak.boleh la contact sy. kami suami isteri bekerja kerajaan.insyaallah boleh besarkan anak itu dgn baik..sy sudah berkahwin 5tahun. saya tinggal di perak. tel 0176054413

  Reply
 57. Salam .. kpada sape² nk amex ank eyla nk buat ank angkat..whatsapp lar kew nO eyla skrg 0145325836..eyla hdup susah,skrg eyla ad msalah..eyla xmntak bnyak,eyla hanye mntak byar bil hspital ngn duit blnjer jew untk eyla dlam rm10ribu..skrg eyla xdpat nk wat kad m,ngandung sb msalah eyla..

  Reply
 58. assalam. saya intan. tinggal di pulau pinang. umur 26. sudah berkahwin. bekerja sebaga penyelia di sebuah klinik di pulau pinang. saya sangat teringin untuk memiliki anak. tapi sampai hari ni saya masih belum mengandung. jadi setelah berbincang dengan suami dan keluarga, saya berhasrat untuk mencari anak angkat untuk dijaga, dididik, diberi kasih sayang sepenuhnya. tidak kisah jantina, tidak kisah taraf. seeloknya jika masih bayi. jika ada insan mulia di luar sana yang sudi memberi saya bayi untuk dijaga, saya dengan besar hati akan menjaga anak tersebut dengan penuh kasih sayang. jika ada sebarang info, boleh email pada saya. [email protected] TQ

  Reply
 59. Assalamualaikum, saya memerlukan bby yang baru lahir, kalau boleh lelaki. Segala kos bersalin saya tanggung..Blh contact no 0129299205

  Reply
 60. Salam.saya mencari sesiapa yg mahukan baby gurl yg bakal lahir pada bulan 4 nie..baby chekup di klinik swasta dan dah booked bersalin di sana..sy menolong ada sorg adik nie ttapi tidak mampu nk mnanggung…harga bersalin rm1500 dan saya harap sesiapa yg mahukan boleh memberi sedsedikit saguhati rm3500 pd adik nie untuk langsaikan hutang keluarganya dan untuk meneruskan hidup nya yg masih belajar…saya harap ada insan berhati mulia yg sanggup menolongya…bukan dipinta jd begitu…ibu2 boleh sms/whatsqpp sy di nombor 0196602230 dgn kadar segera…

  Reply
 61. Salam… saya mencari anak angkat tak kisah jantina, sah tarah atau tidak. Harap kepada biomum boleh hubungi sya. insyaAllah sy akan bantu. Sila hubungi 0173246165 .

  Reply
  • Saya ingin serah kan anak kami yg masih bayi yg baru di lahir kan..jantina bayi perempuan..kami buat keputusan ni atas faktor tak nak m,buruk kan lagi kepada pasangan perempuan terhadap anggapan keluarga nya terhadap beliau..kami bangsa melayu dan beragama islam..dan harapan kami..sekira nya kami ingin berjumpa dengan anak ni di masa hadapan tidak menjadi halangan kepada kami utk hanya sekadar ingin berjumpa..untuk makluman bayi ni di lahir kan sendiri di dalam rumah dan kami perlukan sedikit keperluan untuk kos rawatan kepada pasangan saya yg telah melahir kan anak ini dengan selamat..

   Reply
   • Mencari family angkat pada bby kami yg baru berusia masuk 2 hari..dan kami perlukan kewangan bagi menanggung kos rawatan dan perubatan utk si ibu yg m,lahir kan bby kami ni..pakaian dan keperluan utk bby kami ni masih blm dpt di sedia kan ape2 langsung..jantina bhy kami perempuan dan sihat selamat di lahir kan tanpa ada permasalahan pada bby kami..dan si ibu masih blm terima apa2 rawatan selepas bersalin awal pagi tadi di rumah

    Reply
 62. slm..sy tgh mncari ibu angkat utk bby boy sy…kawasan jhr diutamkan…bby sht n x ada karenah…rply n ltk no fon utk sy cl@ wa.tq

  Reply
 63. Saya dan suami telah berkhawin selama 6tahun tapi masih belum dikurniakan cahayamata sebagai pelengkap kehidupan kami. Kami mencari baby untuk kami jaga seperti anak kami sendiri. Jika ada, sila email saya di [email protected]. Area Kota Kinabalu, Sabah. Tidak kisah taraf dan jantina baby tersebut. TQ

  Reply
 64. Saya ingin mencari fmly angkat utk bayi kami yg baru sahaja selamat di lahir kan awal pagi tadi..bayi perempuan..sijil kelahiran bayi kami akan di daftar lewat kan.Kami mengharap kan fmly yg benar2 ikhlas utk menjaga dan membesarkan bayi kami yg baru di lahir kan dgn kelahiran status tidak sah taraf..bayi kami yg di lahir kan oleh ibu nya hanya seorang diri tanpa bantuan dan pertolongan sesiapa..jantina bayi kami adalah perempuan..dan kami amat2 memerlukan sedikit bantuan kewangan bagi kos rawatan dan perubatan utk si ibu selama dalam tempoh berpantang dlm lingkungan RM5k..kain baju bayi masih tiada dan lampin pakai buang pun tiada lagi memandang kan kami tidak bersedia lagi utk membeli keperluan bayi kami..kami tidak akan menuntut bayi kami ini setelah di serah kan kepada fmly angkat yg benar2 ikhlas dan amat memerlukan anak seperti menjaga anak kandung sendiri..dan besar lah harapan kami akan dapat berjumpan bayi kami ini di masa akan dtg setelah bayi kami ini mencapai umur dewasa nnt..bayi dalam keadaan selamat dan sihat.dan kami ibu bapa bayi ni juga tidak ada sebarang masalah kesihatan atau penyakit berjangkit..kepada family yg berminat boleh melihat dan datang ambil bayi kami ni di rumah ibu bayi kami ni di rawang..kepada yg benar2 ikhlas untuk menjadi kan bayi kami ni seperti anak kandung nya sendiri boleh ler hubungi kepada email saya [email protected] atau kepada no watsapp saya sendiri 019-3779138..untuk tanggungan kos rawatan perubatan bagi si ibu boleh di serah kan kepada kami semasa datang untuk mengambil bayi kami ni..semoga allah mempermudah kan segala urusan dan menempat kan bayi kami ni kepada keluarga yg betul2 ikhlas yg di kalangan org2 yg beriman dan m,dapat tempat di sisi oleh serta yg di lindungi oleh..

  Reply
 65. Mencari dan ingin perlu kan anak angkat..baby new born..saya dan pasangan ingin serah kan anak kami kepada pasangan yg sudah berkahwin dan benar2 serius yg memerlukan anak angkat..perlu kan kos rawatan selepas bersalin dan pemberian sedikit sagu hati kepada ibu..hanya kepada pasangan berkahwin yg benar2 serius untuk mengambil anak angkat..blh watsapp saya 0193779138 kod area rawang..

  Reply
 66. ASSALAMUALAIKUM..Saya dan suami ingin mencari bayi Yg br lahir untuk dijadikan anak angkat,..diharap ada keluarga yang sudi memberi dengan hati yang ikhlas dan jujur..Sudah berkhwin 5 tahun masih belum dikurniakan zuriat sendri..X kisah baby X sah taraf, girl @ boy, golongan susah, saya & suami akan menjaga mcm nyawa kami sendri..kami Di johor.. Boleh hubungi shila 0177883587.. Tq,,Semoga Allah berikan permudahkan segala urusan kami, dan mendapat barakah dari Allah S.W.T.. InsyaAllah..Aminn..

  Reply
 67. Assalamualaikum…

  Sya dan suami dari Johor Bahru..memerlukan anak angkat xkira bby boy or girl…diutamakan untuk yang baru lahir..xkisah bby xsah taraf,golongan yg susah,sya dan suami akan menjaganya dengan penuh kasih syang mcm anak sendiri…dah 5 thn berkhwin tpi msih blum dikurniakan anak lagi..bolh hubungi saya call/sma/whatsap/wechat 012 7700723

  terima kasih Allah..semoga KAU permudahkan niat suci kami…

  Reply
 68. Salam.saya mencari bby untuk dijadikan ank susuan,x kira jantina,x sah taraf pun saya terima dgn ikhlas.saya dh 6tahun kawin tapi blm dikurniakan zuriat.dh daftar dgn jkm tapi menghampakan x de jawapan.dh byk janji seblm ni,tapi semua x jadi.harap ada yg betul2 ikhlas nk bg bby pd saya blh whatapp 016-3089392.

  Reply
 69. Salam… sy ingin mencari ank angkat kalo bole nk amik dr baby lg… sy dh kawen nk msk 5 thn tp blom ada rezeki utk dapat baby lg… kalo ada bole hubungi sy… 0123983767

  Reply
 70. Assalamualaikum

  Saya seorang guru di Melaka, sudah beberapa kali mencari anak untuk dijaga tetapi masih belum berjaya. Saya mencari seorang anak lelaki yang akan lahir dalam masa terdekat. Boleh hubungi saya di 0149824024

  Reply
 71. Assalamualaikum

  Saya seorang guru di Melaka, sudah beberapa kali mencari anak untuk dijaga tetapi masih belum berjaya. Saya mencari seorang anak lelaki yang akan lahir dalam masa terdekat. Boleh hubungi saya di 0149824024

  Reply
 72. Sy fara dr jb..sy sedang mencari anak untuk dijadikn anak angkt seperti anak sy sendr..dn kami akn menjage sperti nyawa kami sendri..
  Kami sangat perlukan penyeri harian hidup kami..
  #dijage sehinga bersalin&1week berpantang..
  #sagu hati seiklass hati..
  Bole pm/call 0108257037 farah..

  Reply
 73. sy ida sedang pregnant dan akan bersalin pd hujung bulan mac. sy mencari keluarga angkat utk anak sy.. cuma perlukan kos bersalin, berpantang, dan sedikit belanja selepas bersalin.. sy tinggal di selangor..

  Reply
 74. sy sedang pregnant dan akan bersalin pd akhir bulan mac ini, mencari keluarga angkat yg betol2 ingin kan anak dan boleh mendidik dgn sepenuh hati dan kasih sayang. hanya perlu tanggung kos bersalin , pantang dan kos sara hidup selepas bersalin seikhlas hati. bayi sihat dah checkup klinik kerajaan. bersalin di hosp kerajaan.. sy tinggal di selangor.

  Reply
 75. Sy ida tinggal di selangor.. Pregnat dan bakal melahirkan baby pd akhir bulan ni.. Mencari keluarga angkat yg benar2 memerlukan dan mampu memdidik dgn penuh kasih syg.. Baby sihat dan checkup klinik setiap 2 minggu.. Hanya perlukan kos sara hidup seleoas bersalin seikhlas hati, dan rawatan ketika pantang..

  Reply
 76. Salam…sy dan suami kesunyian.. Terlampau bnyak rezeki dikurniakan kpd kami.. Tp msh blom mendapat rezeki paling bernilai di dunia ni.. Kpd insan2 yg berhati mulia jika mmerlukan sy…bole msg sy di 0173625930..sy teringin sngt nk ade baby.. Tolong la..

  Reply
 77. Assalammualaikum… Saya dan suami mencari Anak angkat untuk dipelihara seperti anak sendiri. Sudah berkhawin 6 tahun namun belum dikurniakan cahayamata. Tidak kisah taraf dan jantina anak. Lingkungan usia dalam 0-1 tahun.. Prefer yang new born atau masih dalam kandungan.. saya muslim dan area kota kinabalu, Sabah. Jika ada, sila email saya di [email protected]. Terima Kasih.

  Reply
 78. Assalammualaikum
  Sy Pn.Eza dr selangor , 9tahun berkahwin dan belum ad rezeki untuk mempunyai zuriat sendiri, sekiranya diberi peluang sudi lah menghubungi
  Sy di no 0172913306 . Terima kasih.

  Reply
 79. Saya non Muslim. Saya dah berkahwin dan tak dikurniakan Anak. Saya dan suami saya tengah cari bayi India yang bakal lahir. Kami sanggup tanggung kos rawatan n apa apa yang patut .Kalau ada insan yang boleh tolong kami,pls email kami ke smglory83gmail.com. tq

  Reply
 80. Hi. I’m Indian. Saya dan suami saya cari baby yang banal dilahirkan untuk dijadikan anak Angkat. Kami take kesa laki o perempuan. Segala kos perubatan dan kos mahkamah akan kami tanggung. Kami sangat mangharapkan baby yang akan membawa kegembiraan dlm hidup kami. Tq. Kalau ada sesiapa yang sudi tolong kami,email kami me [email protected].

  Reply
 81. Assalammualaikum..
  Kepada sesiapa yang ingin menyerahkan kanak2 atau bayi kepada saya untuk dijaga dan dididik boleh whatssapp @ contact 0196669278. Saya menjalankan perniagaan pendidikan prasekolah. Sudah berkahwin dan tidak mempunyai anak. InsyaAllah, niat saya untuk mendidik dan berkongsi rezeki.

  Reply
 82. Assalamualaikum…saya mencari anak angkat baby girl:-), kalau ada adik2 kat luar sana yg memerlukan keluarga angkat utk baby mereka hubungi saya 0166674900 atau email [email protected] utk berbincang dgn lebih lanjut. Semoga rahmati kita semua..

  Reply
 83. Saya nak tanya . Ada tak sapa2 nak anak angkat dalam umur 10bulan . baby perempuan . Whatsapp saya untuk melihat gambar baby 0196701624

  Reply
 84. Salam , ade sesiapa yg mencari kelaurga angkat . Sy serius mencari klau boleh new born lelaki utk dijadikan anak angkat sbb mmg teringin sgt . kalau ade hubungi sy 0175509124 . Terima kasih :))

  Reply
 85. Sy baru je upt n positive. Sesiape yg nak jaadikan bby ni ank angkat, whatsapp 0173216203. Kl or selangor area, lebih dekat dgn sy.

  Reply
  • faa akk ada waspp awk tp tak balas pun akk dok slim river boleh cll and waspp akk balik 0175580417 akk tungu kalo ak masih ada perluwang.akk teringing jadi ibu.

   Reply
 86. Sy mmg financially tk mmpu nk besarkn. 🙁 lillahi taala. Hny seorang ibu yg pnh mengandung n melahirkn yg tahu betapa sakit bila tk mmpu besarkn darah daging sendiri. Wasap sy 0173216203

  Reply
 87. Mencari ibubapa angkat untuk anak saya.
  Anak tidak sah taraf.
  Lahir bidan.
  Segala urusan pendaftaran bayi ibubapa angkat uruskan tanpa pengenalan/apa2 dokumen dari sy.
  Sy tidak akan menuntut anak sy selepas itu.
  Permintaan rm5k untuk sy mulakan hidup sy.
  Anak lelaki.
  Yang berminat boleh email sy [email protected]

  Reply
 88. Salam.pada adik2 yg kt luar sana yg nk serah kan bby pada keluarga angkat minta whatapp saya no 016-3089392.saya amat memerlukan sikecil didalam kehidupan kami.x kira jantina@sah x sah taraf semua saya terima dgn ikhlas.insyaAllah akan dijaga dgn penuh kasih sayang dan didikan agama.please whatapp saya 016-3089392.

  Reply
 89. Salam , sy mencari anak angkat yg boleh diserahkan dgn seikhlas hati , sah@tak sah taraf sbb mmg teringin sgt nak ade cahay mata kecil.lagi . lelaki kalu boleh dan area selangor &Kl . boleh hubungi sya 017-5509124

  Reply
 90. Saya dan Suami mencari anak angkat untuk dipelihara dan dijaga seperti anak sendiri. Jika ada boleh email saya di [email protected] Area kota kinabalu, sabah dan tidak kisah taraf dan jantina anak tersebut. terima kasih.

  Reply
 91. salam…saya ingin mencari ibu angkat utk anak saya..umur 3 bulan..surat beranak sdh ada..anak x sah tarf..saya nak ibu angkat yg jujur n akan syg anak saya sebaik mungkin…saya memerlukan sedikit wang utk memulakan hidup bru sy…bukn niat saya utk menjual baby tersebut..tetapi famili saya x mahu ank saya..jika ibu2 mampu memberi kasih syg kpd anak sy sila wasap sy 017-9991339.tq

  Reply
  • As salam.. sy nk ambik bby awak utk d jdkan ank angkat. Insya allah sy akan jg dia sebaik mungkin. Pd sesiapa yg nk bg bby dia blh call@wasupp
   17-4480031

   Reply
 92. Salam..ada sapa2 ibu bayi erea johor yg nk serahkan newborn..blh bg sy dengan hati yg ikhlas..sy sudah berkahwin 5 tahun ttp maih lgi tiada cahaya mata..call @ whatsap 0197565183

  Reply
 93. Assalamualaikum. Saya ingin membuat review jika ada baby yang nak diserahkan dengan seikhlas hati tanpa saguhati, yang lahir pada 2jan 2015. Sekiranya ada, boleh email [email protected] untuk saya tahu lebih lanjut mengenai baby tersebut. Terima kasih.

  Reply
 94. Assalamualaikum sy ingin mencari anak angkat xkesah jantina klu boleh sy nk susukn baby tu…sy harap sngt sape2 dpt tlg sy dah berkahwin..moga Allah makbulkan doa kami..sy akn mdidik n beri kasih syg yg sepenuhnye call sy 0126774023

  Reply
 95. Assalammualaikum pada semua yg mermelukan fmly ankat tok ank sy mermelukan,dn mencari anak angkat tok dijadikan ank sy sendiri sy iklas mencari sudah lama harap ada lah puan2 adik2 di luar sana membantu yg sy ni mermelukan.pada yg iklas nak menyerah dan membantu boleh lah pm sy menanti keadiran bby tersebut.0175580417 sy dari perak.emil sy ( shasha.cahcute@ yahoo.com.tk kisah taraf atau jantina

  Reply
 96. Salam..kepada sesiape nk serahkan bby untuk dijadikan anak angkat,tolong hubungi/whatapp saya no 016-3089392.saya x kisah bby tu sah taraf atau x.bby boy or girl semua di terima dgn seiklas hati.harap ada insan2 yg di luar sana berhati mulia nk tolong saya.terlalu inginkan bby untuk dibelai dan disayang.

  Reply
 97. salam..sye dh kahwin 7thun tp masih blm ada bby..saye mencari baby untuk dijadikan anak angkat sye..xkisah ank sah @ x..sye akn terima..jika ada blh wassap/sms sye..0179547579

  Reply
 98. _Baby bakal dilahirkan dalam waktu terdekat…
  _anak tidak sah taraf
  _tidak akan menuntut baby tu kelah,boleh sediakan surat pejanji..
  _pemintaan 5ribu untuk sara hidup lepas patang nanti..
  _betul2 berminat n terima dgan pemintaan sye boleh wassp sye…
  _01119417784…sye serius n bukan waktu untk bgurau tq…

  Reply
 99. Pemintaan 5ribu untuk sare hidup pas pantang…
  Baby bkal dlahirkan dalam bulan ini or 6…
  syarat n surat perjanjian dri pihak ibu angkat dpertujui…
  klau berminat n setuju boleh wassp or mcg sya 01119417784…

  Reply
  • assalamualaikum..sy puan syarimah dari serdang seangor..dah kwin 11 thn tp belum ada rzeki tuk miliki ank sendiri..ingin mencari anak utk dijadi kn ank angkat sekira nya ada sesiapa yg ingin serah kan ank boleh la wasap ataupun sms sy 0132179957

   Reply
 100. Assalammuaikum , Saya DeqMie benar2 ingin mempunyai anak angkat. Saya tinggal di Petaling Jaya,Jika sesiapa sudi memberi anak anda kepada saya, saya berjanji akan menjaga anak anda dengan baik juga memberi kasih sayang sepenuhnya… saya tak kisah jantina apa.. sama ada baby masih dalam kandungan ataupun sudah dilahirkan , boleh hubungi saya ditalian +6011-33507056.

  Reply
 101. Hi saya sedang mencari anak angkat tidak kira jantina n taraf..sesiapa yg ingin menyerahkn anak kepada saya boleh hubungi 0196375481

  Reply
 102. ASSALAMUALAIKUM..

  Saya ingin berkongsi pengalaman mengambil anak angkat melalui JKM. Saya tak mendaftar secara online sebaliknya saya berjumpa terus dengan pegawai yang menguruskan hal – hal berkaitan anak angkat. Ada sesetengah pegawai boleh melakukan proses perangkatan secara tidak rasmi terutamanya bagi anak tidak saf taraf. Ini memudahkan keluarga angkat dan pegawai itu sendiri.. Tetapi segala dokumen penyerahan disediakan sepenuhnya oleh JKM. Cubalah berkunjung ke JKM.. Jangan hanya mendengar khabar angin maklumat yang tidak sahih.. Semua perkara boleh di bawa berbincang. Pesan saya, jangan terlalu percaya dengan sesiapa yang menawarkan anak angkat serta meminta wang beribu-ribu untuk tujuan perangkatan ini. Saya menanti kelahiran anak angkat yang kedua esok. Mohon sahabat semua doakan keselamatan ibu dan bayi.. tq

  Reply
 103. Salam sy ingin mengambil ank angkt yg bru dilahirkn…jika ade tolong call o whassup no sy…sy sudah kwin hmpir 4 tHun…tetapi msih belum ade zuriat..klo ade blh cntct sy 0139092614

  Reply
 104. assalamualaikum..saya sedang mencari anak angkat..jika ada yang ingin menyerahkan anak untuk dijadikan anak angkat tolong mesej or wassap sy di no 0179526728..sy akn hubungi..terima kasih

  Reply
 105. Saya mencari newborn untuk dijadikan anak angkat..x kisah pasal jantina..kalau ada please contact sy 0174302876 . . Area utara especially area PENANG N PERAK..tq

  Reply
 106. Assalamualaikum…saya ingin mengambil anak anugerah..sesiapa yang ingin beri pada saya..boleh whatspp/call 0196034068..saya x kisah apa jantina n status anak..

  Reply
 107. Salam,sy ingin membantu biomum2 di luar sana untuk mencari family angkat,pd kakak2 n adik2 yang mgandung ank sah taraf atau xsah taraf boleh la hubungi sy,sy bkn agen,sy hanya ingin membantu…jangan segan wasap atau kol sy…klu xnk kol blh msj je…sy sedia membantu…ni no sy..0142195263

  Reply
 108. salam,saya marina umur 29tahun,belum berkahwin duduk di wangsa maju kuala lumpur,mencari anak angkat newborn or umur 2-3 tahun.saya x kisah jantina perempuan atau lelaki.sah atau x sah taraf.kalau ada boleh hubungi saya atau wassap no 0128605092.

  Reply
 109. Assalamualaikum…
  jika ada info baby yg ingin di beri kepada keluarga angkat
  Tolong wassup saya. 0123543917 faz
  7 thn kahwin alhamdulillah bahagia dan masih mengharap rezeki dr Nya..
  terima kasih in advance dr saya…

  Reply
 110. Salam. Sy sedang mengandung anak tak sah taraf due date hujung june or awal julai. Baby girl. Sy ingin serahkan pade keluarga yang betul betul mampu dan stabil dari segi kewangan. Sy harapkan semua kos bersalin swasta ditanggung dan juga saguhati 5k untuk mulakan hidup baru sebab saya telah resign kerja dan tinggal di rumah berlainan dengan family. Ada family lain yang mahu tapi saya prefer Muslim family. Email saya [email protected] secepat mungkin sebab sy ada appoinment dengan family lagi satu dalam minggu ni. Thanks.

  Reply
 111. Salam. Saya berasal dari JB, pregnant baby girl dan mencari keluarga angkat yang sggup menolong saya dan bapa bayi ini dari segi tempat tinggal dan sokongan keluarga. Masa semakin suntuk dan kami tak sempat mencari duit extra kerana saya baru sedar pregnant april. Saya tak sanggup menyerahkan bayi ini pada keluarga angkat tapi saya yakin saya tak mampu jaga anak ini tanpa bimbingan dan bantuan orang berpengalaman. Dan juga disebabkan saya harus sembunyikan bayi ini, saya juga berharap keluarga angkat ikhlas memberi kasih sayang seperti keluarga sendiri kepada anak saya. Saya dan bapa bayi ini InsyaAllah mampu membayar semula segala perbelanjaan yang dikeluarkan sepanjang tanggungan selepas saya selesai berpantang nanti. Saya sangat2 mengharapkan bantuan insan yang sudi. Whatsapp saya di nombor +601123108768. Agent bayi pls dont contact me.

  Reply
 112. assalammualaikum..saya eija dari pahang..saya dah lame berkahwin tp masih tiada zuriat sendiri..dengan niat yg ikhlas dan jujur saya ingin mencari baby untuk dijadikan anak angkat saya..kepada ibu2 yg bkal melahirkan & sedang mencari keluarga angkat untuk anak anda boleh wassap saye 0179547579.saya akan tangung segala kos hospital dan kos berpantang…saya xkish jantina&taraf..saya nk jaga anak ibu2 seperti anak saya sendiri..Tq..

  Reply
 113. Kawan saya mengandung anak ke-7, (6/7 bulan)dia mencari family angkat yang boleh Jaga anak dia. Syarat dah lama kahwin tapi belum ade anak.
  Lain2.. Biayai kos hospital dan dlm pantang juga saguhati.

  Reply
 114. saya nurul nak bantu kawan sy pula mencari anak bukan islam dia juga dah lama mendirikan rumah tangga umur kawan sy 35 thn mermelukan anak sebagai penyeri hidup mereka sbb sy nurul sudah berjaya dapat anak angkat.klo ada sesiape yg iklas dan ingin membantu boleh pm saya 0175580417 atau 0143042579.

  Reply
 115. Saya tinggal di cheras kl..ingin mencri baby yg baru lahir utk dijadikan anak angkat saya..bole whatsapp saya yer
  0183731944

  Reply
 116. Assalamualaikum sy ingin mencari anak angkat yg bru lahir sbb sy nak susukn die…sy dah bkahwin tpi masih tiada anak..sape2 yg sudi serahkan baby pd sy sila call or wasap sy 0126774023..sy janji akn jge sprti anak sndri n berikan didikn agama yg sempurna…inshaAllah

  Reply
 117. Saya sudah berkahwin 16 tahun. Belum mempunyai zuriat. Mencari anak angkat lelaki untuk dijadika anak. Jika ada yang ingin menyerahkan anaknya untuk dijaga oleh saya sila call/ whatsaapp/ mesej 013 2331270. Tq

  Reply
 118. Assalamualaikum.. saya dah 2 tahun berkahwin, berumur 29 tahun, dan belum pernah mengandung.. Jika ada sape2 biomum yang dah pregnant 7-8-9 bulan nak serahkan babynya.. sila hubungi sy 017-5498401.. Saya sediakan penginapan, makan minum biomum & beri sikit saguhati & sy janji akan jaga bby sebaik mungkin dengan penuh kasih syg dan pendidikan yang sempurna..

  Area Peneng, Kedah, Perak, Kl…

  Reply
 119. Assalamualaikum..saya masih mencari baby untuk dijadikan anak angkat saya..saya harap ada la yg sudi membantu saya..jika ada ibu2 yg nk serahkn ankny dgn ikhlas tanpa paksaan pada saya blh whatsap saya 0179547579..saya berharap sgt ada yg sudi..tq..

  Reply
 120. Assalamualaikum..sye puan eija dari pahang masih mencari baby untuk dijadikan anak angkat saya.saya harap masih ada yg sudi membantu sya..sya ingin membantu menjaga n merawat seperti anak kandung saya..jika ada blh whatsaap sya @pm sye 0179547579..tq..

  Reply
 121. sy mencari anak angkat. tak kisah lelaki @ perempuan. masih bayi atau biomum tgh preggy. biomum boleh tggl dgn saya kalau nak. sy telah lama berkahwin dan belum mmpunyai cahaya mata..harap biomum ikhlas mmberikan anak pd saya dan suami..hubungi sy 0176054413 masrizal

  Reply
 122. Assalamualaikum..sy sdang mencari bayi untuk dijadikan anak angkat sy..atau biomum y ingin menyerahkan anak kpd sy..sy akan sdiakan tmpat tggal dan jaga hingga habis pantang..Insyaallah..0174747842

  Reply
 123. Salam .. saya ika stay penang. Ingin mcari family angkat utk baby yg dikandung. Dijangka bsalin bln 9. Cuma mgharapkan kos rawatan bsalin dan tmpat tinggai sebelom bsalin.

  Reply
 124. assalamu’alaikum..saya syedah ingin mncri anak angkat tk kisah taraf atau jantina..da kwin 6 thn tp blm ada rezeki lg..kita akan mnjga anak ni mcm anak sndri dan mmberi didikan agama yg secukupnya..kita bukan org senang tp sekadar mmpu membri sedikit saguhati dan kos brsalin..pd yg sudi dan ikhlas hubungi saya 0122300547

  Reply
 125. assalammualaikum ada sesiape yg mencari fmly angkat tok bby boleh pm sy mencari bby tk kisah taraf mahu pun jantina sy iklas nak jaga.dan betul2 mencari dari bby tu tkde tempat nak berlindung sy iklas nk serah kan kasih syg sepenoh nya kat bby tersebut.ko ada boleh lah pm sy kat nomber 0194484656

  Reply
 126. assalammualaikum ada sesiape yg mencari fmly angkat tok bby boleh pm sy mencari bby tk kisah taraf mahu pun jantina sy iklas nak jaga.dan betul2 mencari dari bby tu tkde tempat nak berlindung sy iklas nk serah kan kasih syg sepenoh nya kat bby tersebut.ko ada boleh lah pm

  Reply
 127. Salam
  Sy mncari anak angkat.sy dan suami keje kerajaan..inshaallah blh mmbesarkan anak dgn baik.jika ada biomum yg ikhlas nk serahkan anak.sila hubungi saya mas 0176054413

  Reply
 128. Assalamualaikum.
  Saya telah mempunyai anak angkat lelaki dan kini telah berusia 4 tahun.Saya ingin mencari lagi anak angkat utk dipelihara memandangkan hingga kini saya masih belum mempunyai anak kandung sendiri.Oleh itu bagi sesiapa yang ikhlas ingin menyerahkan baby anda boleh email pada saya : [email protected] tidak mengira status anak tersebut.Segala urusan pendaftaran,penyerahan akan dibuat mengikut undang-undang negara. Untuk mereka yang benar2 serius dan ikhlas menyerahkan anak tersebut sahaja. Terima kasih.

  Reply
 129. Assalamualaikum..Sy ingin mencari keluarga angkat yg serius untuk bayi yg dikandung area Selangor / KL . dijangka bersalin bulan November ni .. Sy mengharapkan kos rawatan bersalin dan dpt memberi tempat tinggal serta menjaga sy 2-3 minggu sebelum bersalin sbb sy xd transport utk ke hospital ..tidak kisah jantina baby .. Klau boleh isteri tidak bekerja 🙂

  Reply
 130. salam saya mencari keluarga angkat untuk bayi yang dikandung area kl. mungkin bersalin dalam bulan november. saya mengharapkan kos rawatan bersalin dan wang sagu hati kerana saya belajar. sesiapa yang memerlukan boleh emailkan di [email protected] atau wassap 0124029616.

  Reply
 131. assaalamualsikum ,saya eyka , saya mncari kluarga angkat utk anak yg bakal lahir dec nnt .. siapa yg btul² iklas ingin kan anak angkat boleh wasap atau mcg di no 0142818252 .. area kota kinabalu sabah ..

  Reply
 132. salam warga blog, cuma minta berhati2 untuk sindiket pernipuan pemberian baby. pemangsa bernama ANIS NINI ASNIEZA berumur 20 tahun asal dari pulau pinang (017-4106571). lady ini akan ambil no kita di dalam blog lepas tu dy akan ceritakan bahawa dy telah ditingalkan oleh suami sebab ada perempuan lain dah sekarang menetap di rumah kwn atau surau. lady ni jugak akan minta kita bank in duit untuk transport untuk dy datang kepada kita. lpas dah dapat duit dy akan membuat 1001 alasan. boleh taip nama penuh dy di google, ada 2 penipuan yg telah dy lakukan.. saya viralkan kerana saya dan yang lain menerima nasib yang sama.
  mohon berhati2.

  Reply
 133. Assallammualaikum..pada kakak2/adik2 y mengandung dn buntu mencari tempat perlindungan serta mencari family angkat ntok bby..bole contact sy..sebab sy sedang mencari anak untuk dijadikan anak sendri..sy dari jb..andaii ada keikhlasan dn keizinan..sy akan jage serta beri pendidikan y sebaik2..dn akan kage macam anak sendiri..
  Call/wasap 0108257037

  Reply
 134. salam,,
  saya ada baby laki…umur 8 Bulan ,tp anak tak sah taraf..
  Disini saya ingin mencari famili angkat utk anak saya.
  memandangkan bapak anak saya tak nak bertanggungjawab terhadap saya n anak ..
  Demi Allah saya tak sggup berpisah ngan anak saya ttpi saya tiada pilihan kerana saya ingin kembali ke pangkuan keluarga saya n terpksa mencari famili baru utk anak saya…Saya juga memerlukan sedikit kos utk pindah balik ke negeri saya memandangkan sy perantau…jika akak2 sudi menerima anugerah Allah ini sila tnggal no wasap..Maaf saya tak boleh paparkan no saya atas sbb2 keselamatan..

  Reply
 135. salam
  saya mencari famili angkat utk bby boy saya yg kini berusia 8 bulan…anak tak sah taraf..akak2 yg berminat sila tgglkan no tel ..nti saya wasap…saya ingin bina hidup baru memandangkan famili lelaki tidak bertanggungjawab terhadap saya n anak…

  Reply
 136. Salam… Sy dah berkahwin hampir 3 tahun.. Blum ad zuriat lg… Kini sedang mencari anak angkat.. X kisah status n jantina… Jika ad yg sudi memberi kan pada kami… Bleh col sy 0108976386(as) sy suami isteri bekerja.. Insyallah dpt menjaga n memberi kan didikan yg sempurna…

  Reply
 137. Assalamualaikum… sy sedang mencari anak angkat.. kalo boleh dari kl,selangor dan kawasan utara… boleh wassup/msge syb012-4333861…

  Reply
 138. Saya dah buntu. Perlukan family yg boleh tanggung bil hospital dengan pantang. Due 25 september. Terdesak sebab family sebelum ni last minit cancel. Its a baby girl. 0175958258.

  Reply
 139. seorg biomom bakal lahir pada 16/10/15…
  untuk keterangan lanjut blh wasap atau msg sy 0136661636 nadia secepat mungkin untuk mencari keluarga angkat untuk biomom…

  Reply
 140. kepada biomom yang mencari f.a untuk baby anda boleh hubunggi no. 011-23246278, kepada yang ikhlas n sudi saja. pernah ditipu, harap ade yang benar ikhlas ingin memberi tanpe meletakkan syarat yang akan menyusahkan kedue pihak. tq.

  Reply
 141. Assalamuslaikum
  Sy tggl di Kuantan, sy sdh lm berkahwin tp tdk mpunyai ank, sesiapa yg mahu menyerahkan anak kpd sy bole hubungi no 0139065944. Prefer boy& anak tdk sah taraf.

  Reply
 142. Assalamualaikum

  Mencari anak angkat..yg serius / iklas nk bg bby jer hubungi sy..klu main tarik tali nk tgu ofer sampai 10k xdpt la nk tolong..sedih sgt kene game dgn biomum yg mik no hp dlm group…silAp jga tolak rezeki yg btl ikhlas nk bg… deal ngn biomum yg suka bjnji.. hati2 la kwn2…0129412224 bby girl dutmakn

  Reply
 143. Assalamualaikum, sy sedang mencari anak angkat area johor, sesiapa yang mahu menyerahkan anak, blh hubungi sy di 0127482311, tidak kisah jantina, berumur kurang dari 6 bulan

  Reply
 144. Assalamualaikum…
  Nama sy ifa.. Saya serius sgt nak ambil ank angkat.. Kalau blh bby.. X kisah taraf ataupun jantina…
  Saya mohon sgt..
  Sila hubungi saya
  +60107741467 (save no penuh baru blh detect whatsapp)

  Reply
 145. Salam saya ingin mencari keluarga angkat untuk 2 org anak saya perempuan dan lelaki berumur 4 dan 3 tahun…sy mempunyai masalah kewangan n tak mampu untuk menjaga…anak sy tidak sah taraf…sesiapa yg betul2 ikhlas dan sudi untuk mendidik dan memberi kasih sayang yg sepenuhnyer kepada anak2 sy boleh terus email kepada sy…[email protected]…budi bicara dan jasa baik anda amatlah sy hargai..

  Reply
 146. assalamu’alaikum..saya idah ingin mencari anak angkat tak kira jantina dan taraf..saya da 6 tahun brkwin tp belum dikurniakan anak belum ada rezeki..kita akan anggap anak ni mcm anak sendiri kita akan beri didikan agama yg secukupkn serta kasih sayang sepenuhnye..kalau setakat sedikit saguhati dan bil brsalin..insyaAllah kita boleh ikhtiar..pada yg ikhlas sila msj kat nom.0196286215

  Reply
 147. assalamualaikum..sy dh kawin 11 thn ni dah ada sorang ank angkat lelaki dh bsr pun..klu ada rezeki sy nak cari ank angkat xkisah la laki or gurl asalkan dapat curah kasih syg sepnuhnya cuma sy xdpt la bg duit ribu riban pada biomum..tuk didiknya ngn sepnuh kasih sayang insyallah..sekiranya biomum ada yg mencari keluarga amgkat boleh lah whatapps kk yer..0132179957..kak sal

  Reply
 148. Assalamu’alaikum..saya dan suami ingin mncari anak angkat tak kira jantina dan taraf..kami telah brkawin 6 tahun namun belum dikurniakan anak..kami bukan lah org senang namun kami cuba yg trbaik untuk anak yg bakal kami jaga dgn didikan agama serta kasi sayang sepenuhnya..kami sgt mengharapkan pd mereka yg sudi dan ikhlas..0136965079

  Reply
 149. Assalamu’alaikum..saya dan suami ingin mencri anak angkat..kami telah brkawin 6 tahun namun belum dikurniakan anak..kami bukan org senang namun kami hnya mampu untuk mmbri kasi syg serta didikn agama sepenuhnya..in shaa Allah..kami mghrp pd yg sudi..pd yg sudah sila hubungi saya 0136965079

  Reply
 150. Salam.. Sy ingin mendapatkan bby boy utk menjadi anak angkat sy sndri…biomum blh tinggal dgn sy kalo memerlukan tempat tinggal…. Sy di kl.. Jika ada biomum yg bermurah hati blh la wasap sy di 0172434043…
  ” Anak Anugerah Amanah Dari Syurga”

  Reply
 151. Salam .. Sy ingin mencari keluarga angkat utk bayi yg dikandung .BABY GIRL. dijangka bersalin tgh bulan dpn . sy mengharapkan kos bersalin dan berpantang , tempat tinggal 2-3 minggu sebelum bersalin sbb sy xd transport utk ke hospital serta sagu hati sebyk 6k utk mmbyr ptptn yg diblock utk teruskan pelajrn sy..

  Area Selangor / KL..
  #yg serious nk baby girl boleh tinggalkan no hp 🙂

  Reply
  • Assalammualaikum w.b.t

   Saya sedang mencari ank angkt..skrg bekerja sendiri jadi ada lebih banyak masa menjaga anak anda
   suami kerja kerajaan..
   mak mertua tggl d klang
   in sha Allah kami akan didik dia menjadi insan yang berguna
   tel : 0137676326
   Boleh whatapps

   Reply
 152. Salam ada siapa2 mempunyai info anak angkat? Kalau boleh yang anak yatim dan tiada waris. Kalau ada mohon whatsapp saya 011-24144146. Anak anugerah / tak sah taraf pun tak apa sebab saya memang benar2 ikhlas ingin menjaga.. Mohon whatsapp saya. Terima kasih…

  Reply
 153. Saya mencari baby untuk dijadikan anak angkat. Mohon bantuan sekiranya ada maklumkan lah kepada saya. Saya sangat berbesar hati sekiranya ada biomum yang dapat memberikan anak mereka kepada saya untuk dijaga dengan penuh kasih sayang. Terima kasih. Noor – 0149252633

  Reply
 154. Assalamualaikum….

  Saya masih mencari2 baby utk dijadikn anak angkat sepenuhnya….
  Saya harap sangat sekiranya ada biomom ikhlas dn jujur….
  Tak kisah jantina @ taraf…

  Blh call@sms@whatsapp
  +60107741467 (save penuh baru dapat detect whatsapp)

  Tq

  Reply
 155. Salam & slmt sjhtera..
  Sy bru khilangan ank 10hari yg lalu baby ada mslh kesihatan.sekiranya ada diantra kalian yg benar2 memerlukan bantuan pertolangan serta percye kpd sy utk mendidik&mngasuh ank anda blhla hbgi sy..lgipon air susu msh ada lgi..blh la sy mnyusukannya..
  0172505884-lysha
  Wasap/kol/msg pon boleh..

  Reply
 156. Assalam .. saya ingin mencari bayi tak kesah jantina untuk di jadikan anak angkat ,kalau masih pregnant boley duduk dgn sy smpai abis pantang . Saguhati sy akan bg . SAYa duduk pekan pahang . Sape2 area jerantut kuantan pekan boleyy wassap sy 01126073107

  Reply
 157. assalamualaikum..sy dh 11 thn kwin belum dpt peluang menimang zuriat sndiri tp sy ada sorang ank angkt laki dh bsr pun..sekarang duk di serdang selangor ingin mencari ank angkat sekiranya ada rezeki..xkisah jantina bb……..sila hubungi sy yer..0132179957

  Reply
 158. Assalam, sy seorang guru sedang mencari anak angkat x kira lelaki @perempuan..klu baby lg ok. Insyallah sy akn menjaga n mendidiknya macam anak sendiri. Wassap sy 0179404082

  Reply
 159. salam,sy sue dr jb,umo 24,,sy kini hmil ank lua nikah lingkungan anggaran 5 bulan or lbh sbb sy xpnh g check..sy rse amat myesal ats dosa sy yg lalu n kini sy mmikirkn nsib ank sy yg bkl lhir kelak..sy fkir lbh baik dy dbrikan pd mreka yg btul2 mmrlukn..ssiapa sudi mnerimanye n mmbntu sy sila inform sy,tq

  Reply
 160. Assalamualaikum..
  Sy eina dari selangor.. Jika ada sesiapa yang ikhlas ingin menyerahkan baby.. Sy bersedia untuk menjaganya.. Sy tak kisah baby girl @ boy.. Klu boleh umur bawah 2 tahun.. Sbb sy berhasrat untuk menyusukannya.. Klu ada boleh WhatsApp : 010-7898646

  Reply
 161. Assalamualaikum….Sy mencari bby utk djadikan ank angkt…dh bkwin 5 tahun.
  Bkja sndri sbg taylor..suAmi kja govmt.tggl dkt kedah.

  Klu ada sesiapa nk serahkan bby scara iklas boleh wassap sy…019-4277491.
  Tidak kisah jantina@taraf….
  Tapi biar la yg btl2 ikhlas…bkn nya menjual ank.
  Dan juga Bkn main2,nk ambik bksempatan…

  Sekadar saguhati shj boleh sy bg….

  Reply
 162. Assalamualaikum….Sy mencari bby utk djadikan ank angkt…dh bkwin 5 tahun.
  Bkja sndri sbg taylor..suAmi kja govmt.tggl dkt kedah.

  Klu ada sesiapa nk serahkan bby scara iklas boleh wassap sy…019-4277491.
  Tidak kisah jantina@taraf….
  Tapi biar la yg btl2 ikhlas…bkn nya menjual ank.
  Dan juga Bkn main2,nk ambik bksempatan…

  Sekadar saguhati shj boleh sy bg……

  Reply
 163. as salam.. sy mencari ank angkat.. mencari bby newborn.. klau blh dlm ms terdekat.. sy telah sediakan brgan bby.. saguhati akn d beri ikut kemampuan.. jika ada biomum yg due bln 1 nanti blh watsapp sy 0143996083.. bg yg ikhlas n serius..

  Reply
 164. as salam.. sy mencari bby newborn utk di jadikan ank angkat n sy akan menyusukn bby tersebut.. saguhati akn d beri ikut kemampuan sy.. brg2 bby telah d sediakan.. jika ada biomum yg ikhlas n serius blh watsapp sy 0143996083.. jika ada d area sarawak n sabah juga boleh hubungi sy..

  Reply
 165. Assalamualaikum..
  Sy & suami masih lg berusaha mencari ank angkat..diharap sesiapa diluar sana yg ingin menyerahkn dgn ikhlas ank anda sila hubungi sy..samaada yg baru lahir @ masih dlm kandungan..013-9832707..

  Reply
 166. Salam, saya ada 2 orang anak dan akan lahir lagi seorang padan bulan 6, sy bukan nak jual anak, tp mmg sy perlukan duit sebanyak 8k. Kalau ada yg berminat boleh tinggal kan no untuk dihubungi. Sy di jb.

  Reply
 167. Saya ada kenalan yang ingin serahkan bayi untuk dijadikan anak angkat sesiapa berminat whatsapp saya untuk lebih lanjut 0175040667 wani

  Reply
 168. We are happily married stable couple, married for 5 years, no child and very keen in adopting any babies out there. We are non muslim, medical professional. We can assure you a bright future for the baby. We will be happy to assist the mother with some financial aid. Please contact us on 0195498509.

  Reply
 169. jangan buang dan gugurkan anak anda yg tak berdosa. .kami boleh menolong. ..siapa sangka anak anda akan menjadi daie..InsyaAllah..

  Whatapps saya di 0137676326

  Reply
 170. Salam umur saye 15 saye ingin seorang adik lelaki tetapi ibu saye tidap dapat memberi sesiapa yang sudi memberi adik kepada saye sila hubungi saye …..01131281222…..

  Reply
 171. saya di sini mahu mengatakan sesiapa mahu anak yang sedang sarat mengandung kol la saya atau whatsupp saya, saya mhukan keluarga yang mhukan ank sila la brdepan untuk memudahkan urusan kedua dua belah pihak

  Reply
 172. assalamualaikum, saya reen dari shah alam. saya mencari anak angkat tak kira jantina dan taraf. kepada biomum yang mencari keluarga angkat untuk baby yang bakal dilahirkan, boleh emel saya [email protected] atau whatsapp 010-7969463 (no ni boleh whatsapp sahaja). Harap ada yang sudi bagi saya anak suci itu dan saya akan menjaga dan mendidik dia dengan penuh kasih sayang..insyaAllah

  Reply
 173. Sy asal kedah…mencari bby utk djadikan ank agkt…xkisah laki ke prempuan…saya bkerja sniri..suami krja gov..ade biomam sy antr privte hospital + saguhati..wasup sy pelishhh.. 0124630576..

  Reply
 174. Salam semua warga sy darwis.. sy mencari keluarga angkat bagi beby yang nak lahir… kami x berkemampuan lagi… untuk menjaga n merawatnya… yang sudi boleh la whattsapp sy di no0169259537

  Reply
  • Assalam saya n suami mcari ank angakt .x kisah jantina n taraf … Saya hrap kat blog ni ada rezeki saya in shaa allah ..
   Blih wsap saya 0193097282

   Reply
  • Saya mencari baby utk dijadikan anak angkat jika ada yg sudi memberinya dgn ikhlas saya sudi menerimanya sila hubungi saya tel no 0195933438..

   Reply
 175. Salam…
  Sy mncari keluarga angkat buat bayi yg akn dlahirkn lg 2/3bln..hnya utk kluarga Muslim yg blh mndidik n mnjga kbajikan bayi shj..yg sggup menanggung c ibu mngndung yg msh bbaki 2/3bln,bsalin d klinik swasta n saguhati yg bbaloi buat c ibu bpntang smntra mndpt pkjaan..

  Jika ada yg bmnat sila tgglkn no utk d WhatsApp d email [email protected]

  Reply
 176. Assalamualaikum wbt.

  Saya Sue drp Pahang..mencari bayi untuk dipelihara seperti anak sendiri..whatsapps 019-2837873…

  Reply
 177. Saya mencari anak angkat xkisah lelaki@perempuan…newborn..xkisah sah taraf@ x…saya terima seikhlasnya..saya sudah 5tahun berkahwin…jika puan ade maklumat bole hubungi saya 019-2407899..terima kasih

  Reply
 178. Assalamualaikum
  Saya ingin mencari anak angkat lelaki tidak mengira status anak itu.Segala urusan kelahiran,pendaftaran dan pengangkatan dibuat mengikut prosedur undang2.Sagu hati dan kos rawatan akan ditanggung mengikut kemampuan kami.Insha Allah.Saya juga mempunyai seorang anak angkat dan ingin menambah lagi sekiranya ada rezeki memandangkan kami belum ada rezeki untuk mempunyai zuriat kandung.Boleh email saya : [email protected].
  Untuk mereka yang serius sahaja.
  Terima kasih.

  Reply
 179. salam.
  saya mencari anak angkat dari baru lahir hingga 5 tahun. jika sedang mengandung pun sy boleh beri tempat berlindung sepanjang mengandung dan check up serta bersalin swasta.
  Boleh hubungi akak di 0174900657 atau email. [email protected]

  Reply

Leave a Comment